Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Gornești pe anul 2023

ROIECT DE HOTĂRÂRE aprobare taxe si impozite pe anul 2024

PROIECT DE HOTARARE APROBARE REGULAMENT CAINI FARA STAPAN

Metodologie de calcul taxa salubrizare 2023_ECOLECT_MS_vers. FINALA_22.12.2022

Proiect privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 (2)

proiect de hotarare privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare

Anexa 2_HCL_REGULAMENT_TAXA_SALUBRIZARE_2023_v. fin

Anexa 1_HCL_REGULAMENT_TAXA_SALUBRIZARE_2023_v. fin

PROIECT BUGET 2023

ANEXA BUGET

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea retelei școlare a comunei Gornești pentru anul școlar 2023-2024

Raport la proiectul de hotărâre  privind rețelei școlare a comunei Gornești pentru anul școlar 2023-2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare a comunei Gornești pentru anul școlar 2023-2024

Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a comunei Gornești pentru anul școlar 2023-2024

Anexa  la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Gornesti si a Regulamentului local de urbanism aferent

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Gornesti si a Regulamentului local de urbanism aferent

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Gornesti pe anul 2022 2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Gornesti pe anul 2022 1

Anexa la proiectul de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Gornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Gornesti

PROIECT DE HOTARARE ,MODIFICARE SI COMPLETARE HCL287 2022

Proiect de hotarare contractarea unei finantari rambursabile interne
Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata totala de 76,87 mp avand ca destinatie Farmacie,
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării de material lemnos din APV nr. 6416 UPI, u.a. 112B și APV nr. 6444, UP I, u.a 113A%.
Proiect de hotarare privind i nchirierea prin atribuire directa a pajistilorpasunilor proprietate privata a comunei Gornesti. Judetul Mures
Proiect de hotarare taxe si impozite 2023
Proiect Regulament inchiriere pasune 2022
Proiect de hotarare instituirea taxa de peiaj
PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET 2022
Proiect de hotarare retea scolara 2022-2023
RAPORT IMPOZITE AUROVEHICULE TRANSPORT MARFA
Anexa1afisare stemaGORNESTI Varianta 1
Anexa2afisare stemaGORNESTI Var 1descriere
Anexa3afisare stemaGORNESTI Varianta 2
Anexa4afisare stemaGORNESTI Var 2descriere
Anexa5afisare stemaGORNESTI Varianta 3
Anexa6afisare stemaGORNESTI Var 3descriere
PROECT DE HOTARARE STEMA
PROIECT MODIFICARE HCL NR. 25 2020
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PENTRU ANUL 2022
proiect de hotarare aprobare buget pe anul 2021
PROIECT DE HOTARARE REGULAMENT COMERT AMBULANT
proiect de hotarare retea scolara
proiect de hotarare rectificare buget
PROIECT DE HOTARARE APROBARE REGULAMENT SALUBRIZARE
PROIECT DE HOTARARE APROBARE REGULAMENT ELIBERARE ACORD12
PROIECT DE HOTARARE IMPZOITE SI TAXE 2021
proiect de hotarare privind infiintarea SVSU
proiect de hotarare privind aprobarea buegtului pe anul 2020
Anunt privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale …
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului comunei Gorneşti pentru anul 2018….
proiect de hotarare aprobare amplasere placi comemorative
proiect de hotarare aprobare inregistrare vehicule
proiect de hotarare rectificare buget
Proiect de hotarare privind aprobreadomeniilor de activitate si locurile pentru prestarea de catre contravenient a muncii in folosul comunitatii
proiect de hotarare modificare domeniu public
Proiect de hotarare privind asigurarea finanțării din bugetul local pentru Înființare rețea de alimentare cu apă în localitățile Petrilaca de Mureș și Teleac,
Proiect de hotarare privind aprobrea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ,,Înființare rețea de alimentare cu apă în localitățile Petrilaca de Mureș și Teleac,
proiect de hotarare rectificare buget 2019
Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2019
Anunt proiect de hotarare mandatare reprezentant

Comments are closed.

Close Search Window