Anunturi

Anunt public PUG

anunt somatie 29 2020

proiect ordine de zi sedinta 19.02.2020

proiect de hotarare privind infiintarea SVSU

ANUNȚĂ EXAMEN

PENTRU PROMOVAREA ÎN CLASĂ A UNUI FUNCȚIONAR PUBLIC   ÎNCADRAT PE FUNCȚIE PUBLICĂ CU NIVEL DE STUDII INFERIOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GORNEȘTI CARE AU ABSOLVIT O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE LUNGĂ DURATĂ 

BILBIOGRAFIE

  •                                     PRIMĂRIA COMUNEI GORNEȘTI                     

                                                       ANUNȚĂ EXAMEN

PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL A UNOR FUNCȚIONARI PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GORNEȘTI ÎN INTERVALUL 14-16 IANUARIE 2019

BIBLIOGRAFIE